Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

prettyface
#508
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
prettyface
#509
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
prettyface
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

July 07 2015

prettyface
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viairmelin irmelin
prettyface

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
prettyface
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viairmelin irmelin
prettyface
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viairmelin irmelin
prettyface
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
prettyface
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viairmelin irmelin
prettyface
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viairmelin irmelin
prettyface
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viairmelin irmelin
prettyface

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
prettyface
prettyface
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
prettyface
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairmelin irmelin
prettyface
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viairmelin irmelin
prettyface
5433 d27c
prettyface
Truth about Evian
Reposted fromfabs3 fabs3 viairmelin irmelin
prettyface
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
prettyface
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...