Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

prettyface

June 25 2015

prettyface
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viabadblood badblood
prettyface
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viabadblood badblood
prettyface
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viabadblood badblood
prettyface
ja chyba trochę uciekam.
prettyface
4793 14ff 500
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viabadblood badblood
prettyface
nie wiem czy dobrze robię... niby minęły ponad 3 miesiące, było milion niewykorzystanych szans, okłamał mnie, wzbudzał zazdrość, a ja i tak się boję, że jeżeli zerwę kontakt to będzie to moja wina, bo może akurat by się kiedyś ogarnął, zrozumiał... a gdybym była obok może coś by się zmieniło... niby najsłuszniejsza decyzja, a i tak nie jestem przekonana.
— chyba wciąż zakochana po uszy ;_; km
prettyface
- Chcesz się czegoś napić? - Nie. - To dobrze, chodźmy do łóżka. 
— grey
Reposted frommraumadzia mraumadzia viabadblood badblood
prettyface
2404 9a91
Reposted fromxmajek xmajek viabadblood badblood
prettyface

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viabadblood badblood
prettyface
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viabadblood badblood
prettyface
instagram: @crackbugs
Reposted fromweightless weightless viabadblood badblood
prettyface
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viabadblood badblood
prettyface
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viabadblood badblood
prettyface
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viabadblood badblood
prettyface
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viabadblood badblood
prettyface
3530 02f0
Reposted frompsychodelik psychodelik viabadblood badblood
prettyface
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
prettyface
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabadblood badblood
prettyface
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl